Trung Tâm Phân Phối, Kho Vận

Khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa phát triển, các trung tâm phân phối, kho vận ngày càng mở rộng. Hiện nay, chúng tôi đang cung cấp nhiều khách hàng trong lĩnh vực này, như các trung tâm tại các cảng hàng không quốc tế, cảng biển, kho vạn tại các khu vực kinh tế… Dịch vụ an ninh của chúng tôi góp phần quan trọng trong việc giữ gìn trật tự, giám sát an ninh giúp việc vận chuyển, tập trung hàng hóa được an toàn .

 

Các giải pháp chúng tôi đang áp dụng : Sử dụng nhân lực trực tiếp giám sát, hệ thống camera, hệ thống cảnh báo.