Dịch Vụ Vận Chuyển Tài Sản

Dịch vụ bảo vệ vận chuyển tài sản, hàng hóa là dịch vụ bảo vệ mục tiêu di động. Đối tượng của dịch vụ là các tài sản, hàng hóa, tiền bạc.

Hiểu rõ vai trò quan trọng của dịch vụ đối với uy tín công ty và lợi ích của khách hàng, với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực an ninh, vận chuyển, áp tải hàng hóa, phục vụ cho các đơn vị là các ngân hàng, doanh nghiệp; chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ bảo vệ vận chuyển hàng hoá, tiền bạc, tài sản có giá trị bằng các phương tiện xe chuyên dụng, trang thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo an toàn, phòng tránh mọi rủi ro có thể xảy ra trong suốt quá trình vận chuyển.