Dịch Vụ Bảo Vệ Yếu Nhân

Trong sự phát triển của kinh tế xã hội, với tình hình an ninh phức tạp, nhu cầu được đảm bảo an toàn của con người ngày càng được nhận thức và đánh giá cao. Dịch vụ bảo vệ yếu nhân của chúng tôi được thành lập để cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các khách hàng như:

- Các nhà lãnh đạo và chính phủ các nước;

- Các doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp;

- Các đoàn khách du lịch nước ngoài, khách nước ngoài sang Việt Nam công tác;

- Các ngôi sao giải trí nổi tiếng…