Công trình xây dựng

Bảo Vệ Công Trình Xây Dựng

Công trình xây dựng bao gồm nhiều nguyên vật liệu, người ra vào thường xuyên, thành phần chủ yếu là người lao động phổ thông nên tình hình an ninh trật tự diễn ra khá phức tạp, như các nguy cơ như mất an toàn lao động, trộm cắp tài sản, vi phạm nội quy lao động... Bởi vậy, việc đảm bảo an toàn cho tài sản, bảo vệ an ninh trật tự trong khu vực xây dựng là nhiệm vụ quan trọng nhất của Hòa Bình security.

 

Với thực trạng này, chúng tôi luôn tăng cường kiểm soát tình hình trong tất cả các khu vực, lập chốt kiểm tra thẻ nhân viên ra vào, kiểm tra việc chấp hành an toàn lao động, giám sát thi công các khu vực quan trọng... Đảm bảo an toàn cháy nổ, ngăn chặn các trường hợp tụ tập đông người, đánh nhau, phòng chống trộm cắp tài sản.