Trang chủ   Email
 • Dịch vụ   »  Bảo vệ hộ tống, bảo vệ vận chuyển

  Dịch vụ bảo vệ yếu nhân, là đối tượng cần được bảo vệ với điều kiện tốt nhất, việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của khách hàng đòi hỏi nhà cung cấp dịch vụ phải đáp ứng đầy đủ các yếu tố và điều kiện về mặt nhân lực cũng như quản lý.Chúng tôi đã vinh dự được lựa chọn cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các sự kiện quan trọng và các cụôc viếng thăm Việt Nam của các nhân vật quan trọng, các nhà lãnh đạo nhà nước và chính phủ các nước như: Nhật, Hàn Quốc, Hà Lan, Singapore.
   Bảo vệ hộ tống, bảo vệ vận chuyển:  
  Bảo vệ vận chuyển:Dịch vụ " Tiền mặt trên đường vận chuyển"; vận chuyển các tài sản có giá trị bằng các phương tiện vận chuyển và theo các đơn bảo hiểm đạt tiêu chuẩn.
  Nhiệm vụ:
  - Tuyệt đối đảm bảo sự an toàn của mục tiêu trong mọi trường hợp.
  - Phòng ngừa là chính.
  - Cảnh gác cao độ , xử lý tình huống kiên quyết, khôn khéo, đơn giản hoá vấn đề.
  Nguyên tắc:
  -  Khi làm nhiệm vụ phải nghiêm túc, lịch sự, hòa nhã với khách hàng.
  -  Phản ứng nhanh, kịp thời và chính xác trong mọi hoàn cảnh.
  -  Tuyệt đối không rời bỏ mục tiêu, không ngủ khi làm nhiệm vụ.
  -  Phòng ngừa là chính. (tích cực phòng ngừa, chủ động chiến đấu).
  -  Xử theo hướng đơn giản hoá vấn đề.


  Tin liên quan