Trang chủ   Email
 • TIN TỨC » Khách hàng

  Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hòa Bình đã tổ chức Lễ sát hạch Nghiệp vụ bảo vệ


              Ngày 20/1/2015 , Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hòa Bình đã tổ chức Lễ sát hạch Nghiệp vụ bảo vệ cho 350 nhân viên bảo vệ.
            Hội đồng sát hạch gồm có: Lãnh đạo Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C64 - Bộ Công an) - Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Trưởng phòng 2 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hòa Bình là thành viên.
            Là một trong những công ty được Cục C64 - Bộ Công an trực tiếp quản lý và cấp giấy phép, vì vậy tất cả giáo trình đào tạo bảo vệ của Công ty Bảo vệ Hòa Bình đều được Cục C64 - Bộ Công An xét duyệt trước khi đi vào giảng dạy.
            Sau khi được huấn luyện và đào tạo bài bản, toàn bộ nhân viên Hòa Bình phải trải qua kỳ thi sát hạch và chỉ những nhân viên vượt qua được kỳ thi sát hạch mới được cấp giấy chứng nhận bảo vệ do C64 - Bộ Công An cấp. Chính vì vậy, chúng tôi có thể tuyển chọn, rèn luyện, đào tạo được những nhân viên xuất sắc để phục vụ các khách hàng là các nhà máy lớn của Việt Nam.

  Tin liên quan